хуыз(тæ) - hwyz(tæ)
color(s) - couleur(s)

  Ossetian English français
  игæрхуыз - igærhuyz,
морæ - moræ
brown marron
  cay - saw black noir
  фæныкхуыз - fænykhwyz grey, gray gris
  урс - urs white blanc
  бур - bur yellow jaune
  бурбын сырх - burbyn syrh orange "
  уардихуыз - wardihwyz,
розæхуыз - rozæhwyz,
сырхбын - syrhbyn
pink rose
  сырх - cyrh, syrh red rouge
  фиалкæхуыз - fialkæhuyz purple violet
  цъæх-цъæхид : ts'æh-ts'æhid,
тарцъæх - tarts'æh
dark/navy blue bleu foncé/marine
  æрвхуыз - ærvhuyz blue bleu
  кæрдæгхуыз - kærdæghuyz green vert


Ossetian English français
ирд... - ird light ... ... clair
тар... - tar dark ... ... foncé